Strona główna

Strona 1 z 27  > >>

lip 29, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 17

 

Prokuratura Okręgowa informuje, że na skutek wezwania Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Rada Miasta Ostrołęki w dniu 23 czerwca 2016r. podjęła uchwałę zamieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania...

KOMUNIKAT PRASOWY 17

 

Prokuratura Okręgowa informuje, że na skutek wezwania Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, Rada Miasta Ostrołęki w dniu 23 czerwca 2016r. podjęła uchwałę zamieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich parkowania. Na terenie miasta Ostrołęki opłaty za parkowanie pobierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Sobota, niedziela i święta są dniami wolnymi od opłat za postój. 

lip 29, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 16

 

Prokuratura Okręgowa informuje, że w dniu 19 lipca Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 17 lipca 2016r. W toku śledztwa przedstawiono Mariuszowi M. zarzuty tego, że: 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 16

 

Prokuratura Okręgowa informuje, że w dniu 19 lipca Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej wszczęła śledztwo w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło w dniu 17 lipca 2016r. W toku śledztwa przedstawiono Mariuszowi M. zarzuty tego, że: 

1. w dniu 17 lipca ok. godz. 21.40 na 1km/8 trasy S-8 relacji Warszawa Białystok w rejonie obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, kierując samochodem marki VW Phaeton o numerze rej. […] umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, że jadąc z nadmierną prędkością i nie dostosowaną do warunków panujących na drodze, nie zachowując należytej ostrożności i bezpiecznego odstępu od jadącego przed nim w tym samym kierunku, na prawym pasie ruchu samochodu osobowego marki Seat Cordoba i numerze rej. […] kierowanego przez Annę F. , najechał na tylną część pojazdu po prawej stornie, powodując następnie obrócenie się pojazdu i uderzenie przednią częścią pojazdu w barierkę, w wyniku czego pasażer samochodu osobowego Seat Cordoba o numerze rej. […] Zbigniew F. wskutek odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu, natomiast pasażerki ww. samochodu małoletnia Joanna F. i małoletnia Natalia F. doznały ciężkich obrażeń ciała w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, o której mowa art. 156 §1 pkt. 2 k.k., przy czym zbiegł z miejsca zdarzenia, tj. o czyn z art. 177 §2 k.k. w zw. z art .178 §1 k.k. 

2. w dniu 17 lipca 2016r. na trasie relacji Warszawa – Białystok w rejonie obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej nie udzielił pomocy pokrzywdzonym w wyniku wypadku drogowego Joannie F. i Natalii F, które znajdowały się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, mogąc udzielić im pomocy bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 162 §1 k.k. 

W wyniku wniosku Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej, Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował wobec podejrzanego Mariusza M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 

 
lip 29, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 15

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce prowadzone jest postępowanie przeciwko Sławomirowi K., podejrzanemu o to, że:

 

KOMUNIKAT PRASOWY 15

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce prowadzone jest postępowanie przeciwko Sławomirowi K., podejrzanemu o to, że:

I. w dniu 10 lipca 2016r. około godz. 16-tej na drodze publicznej pomiędzy miejscowością Łyse – Dęby, trasa W647, umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym, w ten sposób, ze kierując samochodem marki Ford Mondeo nr rej.[…], nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i ukształtowania terenu, po czym na łuku drogi w lewo stracił panowanie nad pojazdem, uderzając jego prawą stroną w barierę energochłonną, wyrwał dwa znaki U-3b, a następnie po przejechaniu kilkudziesięciu metrów zjechał na leśną polanę, gdzie auto uległo wywróceniu na prawy bok, w wyniku czego pasażer Forda Mondeo – Kamil K. wypadł z pojazdu i doznał obrażeń w postaci pęknięcia ściany przedniej aorty brzusznej w okolicy odejścia tętnic biodrowych wspólnych, olbrzymiego krwiaka zaotrzewnego przebijającego się do jamy otrzewnej, niedotlenienia narządów wewnętrznych i innych drobniejszych obrażeń w postaci otarć naskórka, zasinień, raby na głowie i tułowiu i kończynach, w wyniku czego doszło do wstrząsu krwotocznego, a następnie śmierci Kamila K., przy czym czynu dopuścił się będąc w stanie nietrzeźwości, przy stwierdzonej zawartości alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu na poziomie 1,33 mg/l [I badanie] i 1,32 mg/l [II badanie], tj. o czyn z art. 177 §2 k.k. w zb. z art. 178 §1 k.k. w zw. zw. z art. 11 §2 k.k. 

II. w dniu 10 lipca 2016r. pomiędzy miejscowością Łyse – Dęby trasa w 647 prowadził po drodze publicznej samochód osobowy marki Ford Mondeo nr rej […] znajdując się w stanie nietrzeźwości przy stwierdzonej zawartości alkoholu etylowego w wydychanym powietrzu na poziomie 1,33 mg/l [I badanie] i 1,32 mg/l [II badanie], tj. o czyn z art. 178a §1 k.k.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 

 

lip 29, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 14


 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce na uchwały Rady Gminy w Śierczach i Rady Gminy w Lelisie...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 14


 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce na uchwały Rady Gminy w Śierczach i Rady Gminy w Lelisie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał. Uchwały podwyższały stawki podatku lub wprowadzały nowe obciążenia fiskane.

 

 

lip 26, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, dnia 26 lipca 2016r.

PO III G 25.25.2016
Rej. zam.14.2016

Zaproszenie do złożenia oferty


Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem.

 

Ostrołęka, dnia 26 lipca 2016r.

PO III G 25.25.2016
Rej. zam.14.2016

Zaproszenie do złożenia oferty


Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej i poza jej obszarem.

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług przechowywania zwłok oraz ich przewozu na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej oraz poza jej obszarem.
2. Usługa świadczona będzie całodobowo przez 7 dni w tygodniu - również w dni ustawowo wolne od pracy.
3. Realizowana będzie każdorazowo na podstawie zlecenia właściwego prokuratora.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się na miejscu zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godz. od momentu  przyjęcia zlecenia. Jako „miejsce zdarzenia” rozumie się miejsce określone w zleceniu.
5. Do przewozu zwłok transportem drogowym będą wykorzystywane wyłącznie pojazdy samochodowe Wykonawcy spełniające wymagania techniczne określone w par 4 ust 1 – 6 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007r, Nr 249 poz. 1866).
6. W zakres usługi będącej przedmiotem zamówienia wchodzi:- przyjęcie zlecenia na przewóz zwłok,

- dojazd na miejsce zdarzenia,
- odbiór zwłok z miejsca zdarzenia, na podstawie pisemnego lub ustnego polecenia wydanego przez właściwego prokuratora (odbiór zwłok np. z miejsca ich znajdowania się,  do którego dostęp nie jest utrudniony i nie zagraża zdrowiu i życiu pracowników wykonawcy (zwłoki mogą znajdować się np. w spalonym domu, rozbitym samochodzie).
- włożenie zwłok do worka,- przeniesienie zwłok na noszach (transport ręczny) w sytuacji, kiedy zdarzenie nastąpiło w miejscu, do którego nie można dojechać pojazdem samochodowym,
- włożenie worka ze zwłokami do pojazdu Wykonawcy,
- przewóz zwłok do miejsca wskazanego przez prokuratora wydającego zlecenie,
- zdjęcie zwłok z pojazdu Wykonawcy oraz przekazanie ich osobom uprawnionym na miejscu docelowym,
- zapewnienie  niezbędnych do wykonania usługi  materiałów, narzędzi i środków transportu w tym: worków przystosowanych do transportowania zwłok, noszy oraz pojazdów.
- przechowywanie zwłok do czasu wydania przez prokuratora pozwolenia na wydanie zwłok,
- nieprzerwany dostęp do pomieszczenia, w którym są przechowywane w celu dokonania oględzin (zdarzenie incydentalne),- pomieszczenia do przechowywania zwłok powinny być zlokalizowane w miejscowości, w której dana prokuratura rejonowa ma swoją siedzibę,
- zapewnienie  niezbędnych do wykonania usługi  materiałów i środków technicznych w tym worków przystosowanych do transportu zwłok, noszy, rękawiczek, pojazdu. 
- zapewnienie godnego przewozu i przemieszczenia zwłok. 

7. Usługa, którą świadczyć będzie Wykonawca, dotyczy przechowywania i przewozu zwłok ludzkich w różnym stadium rozkładu.

Mapa zasięgu terytorialnego jednostki dostępna jest na stronie http://prokuratura.ostroleka.pl/prokuratura/index.php?page=top_left

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp.

III. Warunki i dokumenty wymagane od Wykonawców:

a) oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2
b) wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnego do przewozu zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia, w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami i kopią dowodów rejestracyjnych (jak na załączonym druku lub w oparciu o załączony druk) do wykazu należy dołączyć dokumenty z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pojazdy do przewozu zwłok (załącznik nr 3);
c) wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnego do przechowywania zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tym wyposażeniem, do wykazu należy dołączyć dokumenty z właściwej inspekcji sanitarno-epidemiologicznej dopuszczające pomieszczenia do przechowywania zwłok (załącznik nr  4 );
d) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

W przypadku, gdy w postępowaniu Wykonawca jest reprezentowany przez inną osobę należy dołączyć udzielone jej pełnomocnictwo.

IV. Kryteria wyboru ofert:

            Cena - waga 80%
Obliczenie punktów ze względu na powyższe kryterium

                    C najn.
        Co =  ------------- x 80
                    C of

Co -  ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn.-najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of    -  cena badanej ofert 

Jakość - waga 20 %, w tym podkryteria pozacenowe:
- obsługa (komunikacja z zamawiającym, sposoby kontaktu) 10 %10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”
- organizacja zespołu (czytelność podziału ról i zakresu odpowiedzialności członków zespołu, zastępstwo) 10%10 punktów (= max.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”5 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”0 punktów (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp.”

Do porównania i oceny ofert przyjęta będzie suma punktów uzyskanych z powyższych kryteriów.

V. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy.

VI. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania wraz z wymaganymi dokumentami.

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego na piśmie (faksem lub emailem na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl) o wyjaśnienie treści zaproszenia do składania ofert nie później niż do godz. 15:00 w dniu 29 lipca 2016r.  Zamawiający zastrzega sobie prawo nieudzielania odpowiedzi na pytania postawione po tym terminie. Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono zaproszenie, włącznie z opisem zapytania, ale bez ujawniania jego źródła oraz umieszcza na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.prokuratura.ostroleka.pl 

VIII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

IX. Termin i miejsce składania ofert:  03 sierpnia 2016r. do godz. 10:00 w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 35 – osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej (skan) bądź faksem.

X. Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2016r. do 31 sierpnia 2017r.

XI. Warunki płatności: do 21 dni od daty otrzymania faktury.


Prokurator Okręgowy
       w Ostrołęce

       Dorota Łada 


Załączniki:
1. Formularz ofertowy.docx
2. Oświadczenie
.docx
3. Wykaz  sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnego do przewozu zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia
.docx
4. Wykaz  sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnego do przechowywania zwłok jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w okresie realizacji zamówienia
.docx
5. Wzór umowy
.docx

Zaproszenie i załączniki.pdf

 

Strona 1 z 27  > >>Następna strona: Status prawny