Strona główna

Strona 1 z 40  > >>

lut 17, 2017
Kategoria: Ogłoszenia

Ostrołęka, dnia 17 lutego 2017 r.

Ogłoszenie

          Uprzejmie informuję, że w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu ostrołęckiego dyżurni prokuratorzy i asesorzy udzielać będą bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.


Ostrołęka, dnia 17 lutego 2017 r.

Ogłoszenie

          Uprzejmie informuję, że w ramach obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, w jednostkach organizacyjnych prokuratury okręgu ostrołęckiego dyżurni prokuratorzy i asesorzy udzielać będą bezpłatnych porad osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, ul.  Kościuszki 19 

20 lutego 2017 (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 16.30
21 lutego 2017 r. (wtorek) w godzinach od 13.00 do 15.00
22 lutego 2017 r. (środa) w godzinach od 13.00 do 15.00
23 lutego 2017 r. (czwartek) w godzinach od 13.00 do 15.00
24 lutego 2017 r. (piątek) w godzinach od 13.00 do 15.00

 

Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce, ul. Reytana 4

20 lutego 2017 (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 17.00
21 lutego 2017 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 15.00
22 lutego 2017 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 15.00
23 lutego 2017 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 15.00
24 lutego 2017 r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Prusa 2

20 lutego 2017 (poniedziałek) w godzinach od 10.00 do 13.00
21 lutego 2017 r. (wtorek) w godzinach od 10.00 do 13.00
22 lutego 2017 r. (środa) w godzinach od 10.00 do 13.00
23 lutego 2017 r. (czwartek) w godzinach od 10.00 do 13.00
24 lutego 2017 r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 13.00

 

Prokuratura Rejonowa w Wyszkowie, ul. 11 Listopada 2 

20 lutego 2017 (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 17.00
21 lutego 2017 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 15.00
22 lutego 2017 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 15.00
23 lutego 2017 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 15.00
24 lutego 2017 r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Prokuratura rejonowa w Przasnyszu, ul. Świerkowa 7

20 lutego 2017 (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 15.00
21 lutego 2017 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 15.00
22 lutego 2017 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 15.00
23 lutego 2017 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 15.00
24 lutego 2017 r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Prokuratura Rejonowa w Pułtusku , ul. Daszyńskiego 6

20 lutego 2017 (poniedziałek) w godzinach od 9.00 do 16.30
21 lutego 2017 r. (wtorek) w godzinach od 9.00 do 15.00
22 lutego 2017 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 15.00
23 lutego 2017 r. (czwartek) w godzinach od 9.00 do 15.00
24 lutego 2017 r. (piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00

 

Zastępca Prokuratora Okręgowego

 

 

lut 17, 2017
Kategoria: Ogłoszenia

 

PO VII WB 221.1.2017

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej, 
zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

 

 

PO VII WB 221.1.2017

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej, 
zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

 

          W Prokuraturze Okręgowej w Ostrołęce oraz prokuraturach rejonowych okręgu ostrołęckiego podejmowane były w 2016 roku działania, sprzyjające poprawie efektywności energetycznej. 

          W ramach przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, tj. działań w wyniku, których uzyskuje się oszczędność energii, w 2016 roku  sukcesywnie dokonywano wymiany źródeł światła na energooszczędne, wymieniono kilka lamp oświetlenia stacjonarnego na LED, zamontowano kompensator mocy biernej w jednej jednostce oraz wymieniono okna w pomieszczeniu biurowym w jednym z obiektów. 

          W roku 2017 nadal będą podejmowane działania służące poprawie efektywności energetycznej. 

 

lut 17, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 14

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w dniu 16 lutego 2017r. do Sądu Okręgowego skierowano akt oskarżenia przeciwko Arturowi J., Bogusławowi O. i Albertowi K....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 14

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w dniu 16 lutego 2017r. do Sądu Okręgowego skierowano akt oskarżenia przeciwko Arturowi J., Bogusławowi O. i Albertowi K., którzy oskarżeni zostali o pozbawienie wolności mieszkańca powiatu Ostrowi Mazowieckiej, które łączyło się ze szczególnym udręczeniem polegającym na stosowaniu przemocy i używaniu siły fizycznej, zamykaniu w piwnicy, zmuszaniu do spożywania alkoholu. Zachowaniem swoim spowodowali u pokrzywdzonego liczne obrażenia ciała. Czyny zarzucane oskarżonym kwalifikowane są m. in. z art. 189 §3 k.k., który stanowi zbrodnię zagrożoną karą pozbawienia wolności od 3 lat.

Nadto Artur J. został oskarżony, wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, o posiadanie środków odurzających i substancji psychotropowych oraz udzielanie tym substancji innym osobom, w tym osobie małoletniej; stosowanie groźby popełnienia przestępstwa na szkodę świadka w przypadku złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa oraz spowodowanie obrażeń ciała. 

Wobec wszystkich oskarżonych od września 2016r. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 

 
lut 17, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

KOMUNIKAT PRASOWY 13

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie przeciwko: 

Marcinowi J. podejrzanemu o to, że:

 

KOMUNIKAT PRASOWY 13

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie przeciwko: 

Marcinowi J. podejrzanemu o to, że:

I.      W dniu 1 lutego 2017r. w Małkini Górnej, rejon Ostrów Mazowiecka wbrew przepisom ustawy posiadał znaczne ilości substancji psychotropowych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości 640g, amfetaminy w ilości 423g i mefedronu w ilości 1023g, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustaw y o przeciwdziałaniu narkomanii

Rafałowi O, podejrzanemu o to, że: 

II.      W dniu 1 lutego 2017r. w Małkini Górnej, rejon Ostrów Mazowiecka wbrew przepisom ustawy posiadał znaczne ilości substancji psychotropowych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości 1,14g, amfetaminy w ilości 191,1g i mefedronu w ilości 11g, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

III.      W okresie od nieustalonego dnia sierpnia 2016r. do 24 grudnia 2016r. w miejscowościach Przewóz oraz Kosów rejon Ostrów Mazowiecka w Sokołów Podlaski w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy nie mniej niż trzykrotnie udzielił Marcie W. substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w łącznej ilości nie mniejszej niż 15g za łączną kwotę nie mniejsza niż 300zł, tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani w zw. z art. 12 k.k. 

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, Sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 

lut 14, 2017
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PO III G 262.4.2017
Rej.zam. 3.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na organizację wycieczki dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego, informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca 

 

 

PO III G 262.4.2017
Rej.zam. 3.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na organizację wycieczki dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego, informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca 

Stanpol ul. Stefanii Pawlak 3, 21-010 Łęczna,

W wyznaczonych kryteriach oceny oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów:
w kryterium cena 80,00 pkt,
w kryterium dodatkowe atrakcje: 20,00 pkt
Łącznie 100 pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

          Zastępca
Prokuratora Okręgowego
    Anna Drewnowska

Informacja o wyborze.pdf

 

 

Strona 1 z 40  > >>Następna strona: Status prawny