Strona główna

Strona 1 z 28  > >>

sie 22, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

PO II A 060 23.2016

KOMUNIKAT  PRASOWY 20

 

          Okręgowa informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie przeciwko Mariuszowi B....

 

PO II A 060 23.2016

KOMUNIKAT  PRASOWY 20

 

          Okręgowa informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie przeciwko Mariuszowi B. podejrzanemu o to, że: 
w dniu 14 sierpnia 2016 roku w Ostrołęce w klubie GALAXI przy ulicy Reymonta 26 dokonał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Radosława M. w ten sposób, że kopnął pokrzywdzonego w głowę, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci ostrego krwiaka nadtwardówkowego w prawej okolicy czołowo-ciemieniowo skroniowej, złamania kości ciemieniowej prawej, rozległego krwiaka podskórnego w prawej okolicy skroniowo-ciemieniowej i rany tłuczonej głowy o długości około 2 cm w lewej okolicy ciemieniowej, które to obrażenia spowodowały chorobę realnie zagrażającą życiu - to jest  o czyn z art. 156 § l pkt 2 kk.
Podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i w swoich wyjaśnieniach zaprzeczał, że uderzył pokrzywdzonego.
          Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Ostrołęce Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy. 

sie 17, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

PROKURATURA OKRĘGOWA
          w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 17.08. 2016r.

PO III G 25.26.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 05.08.2016 r. nr PO III G 25.26.2016 dot. świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników...

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
          w Ostrołęce

Ostrołęka, dnia 17.08. 2016r.

PO III G 25.26.2016

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

          W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 05.08.2016 r. nr PO III G 25.26.2016 dot. świadczenia usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia zawiadamiam, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy 

Benefit Systems S.A. ul. Okopowa 14 lok. 3 10-075 Olsztyn, 

która uzyskała łącznie 60,00 pkt.

Prokurator Okręgowy

     w Ostrołęce

 

Zawiadomienie o wyborze.pdf

sie 11, 2016
Kategoria: Zamowienia publiczne

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
        w Ostrołęce

Ostrołęka, 11 sierpnia 2016r.

PO III G 25. 26.2016

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

 

 

PROKURATURA OKRĘGOWA
         w Ostrołęce

Ostrołęka, 11 sierpnia 2016r.

PO III G 25. 26.2016

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia, w związku z otrzymanymi pytaniami wyjaśnia:

Pytanie:
Czy umowa może być zawarta na okres sześciu miesięcy z możliwością przedłużenia jej trwania w cyklach półrocznych? 

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby umowa była zawarta na okres 12 miesięcy.

          Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
     w Ostrołęce

 
 
sie 11, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

 PO II A 060.23.2016

KOMUNIKAT PRASOWY 19


          Prokuratura Okręgowa informuje, iż Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2016r. zastosowała środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wobec Pawła R. podejrzanego o to że: 

 

PO II A 060.23.2016

KOMUNIKAT PRASOWY 19

 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2016r. zastosowała środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy wobec Pawła R. podejrzanego o to że: 
          W dniu 22 czerwca 2016r. groził swojemu ojcu Wacławowi R. pozbawieniem życia i zniszczeniem domu, przy czym groźba ta wzbudziła w w/w uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona, w tym samym czasie i miejscu groził Teresie R-A. pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła w w/w uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.
           W dniu  10 lipca 2016r. używając noża groził Teresie R-A. pozbawieniem życia, przy czym groźba ta wzbudziła w w/w uzasadnioną obawę, że zostanie spełniona.  

 

Prokurator Okręgowy 

Dorota Łada 

sie 11, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

 PO II A 060.23.2016

KOMUNIKAT PRASOWY 18


          Prokuratura Okręgowa informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie przeciwko Maciejowi K., Rafałowi B., Dorocie K. podejrzanym o to że:

 

PO II A 060.23.2016

KOMUNIKAT PRASOWY 18

 

          Prokuratura Okręgowa informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi postępowanie przeciwko Maciejowi K., Rafałowi B., Dorocie K. podejrzanym o to że:
W dniu 31 lipca 2016r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu dokonali rozboju posługując się nożem wobec Pawła M. w ten sposób, że po uprzednim użyciu przemocy w postaci uderzenia pokrzywdzonego pięścią w twarz, przewrócenie go, siłowego trzymania głową w dół zadawali uderzenia po głowie i całym ciele, a następnie posłużyli się nożem poprzez nacinanie skóry na ramionach i przedramionach Pawła M., po czym zabrali w celu przywłaszczenia sprzęt komputerowy o wartości 1200 zł, telefon komórkowy o wartości 300 zł, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci: krwiaka powieki górnej i dolnej okolicy oka lewego, rany długości około ½ cm. okolicy lewego łuku brwiowego, otarcia naskórka na policzku prawym, obrzęku brody, ran ciętych długości 6 cm, 5 cm, 7 cm, oraz licznych otarć naskórka na bocznej powierzchni ramienia prawego, rany ciętej okolicy przedramienia lewego długości 9 cm, linijnych otarć naskórka z prawej strony klatki piersiowej co spowodowało naruszenie jego narządów ciała na czas poniżej 7 dni. 
Nadto Dorocie K. podejrzanej o to że:

          w dniu 30 lipca 2016r. działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zabrała w  celu przywłaszczenia aparat fotograficzny wraz z ładowarką oraz dysk przenośny z kablem USB  na łączną wartość 1600 zł.
          Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosował wobec Doroty K. i Maciej K. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres do dnia 1 listopada 2016r. Miejsce pobytu Macieja B. jest nieznane. 

 

Prokurator Okręgowy 

        Dorota Łada

 

Strona 1 z 28  > >>Następna strona: Status prawny