Strona główna

Strona 1 z 59  > >>

cze 22, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.19.2018
Rej. zam.18.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego.

 

PO VII WB 262.19.2018
Rej. zam.18.2018

Zaproszenie do złożenia oferty

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego.

I. Opis przedmiotu zamówienia:
Dostawa 990 ryz papieru kserograficznego formatu A4 oraz 10 ryz papieru kserograficznego formatu A3 do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce. Przewidywana liczba dostaw – 5. Papier powinien posiadać parametry nie gorsze niż:

liczba arkuszy w ryzie 500
kolor biały
gramatura 80±2 g/m2
grubość min. 103 μm
białość min. 161±2 CIE
gładkość 180±50 cm3/min

II. Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w oparciu art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp

III. Warunki wymagane od Wykonawcy:
- do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany papier kserograficzny spełnia minimalne wymagania Zamawiającego (specyfikacja, wydruk ze stron producenta, skan opakowania itp.)

IV. Kryteria wyboru ofert:
 cena – waga  90 %

           C najn.
Co =  ------------- x 90
             C of
gdzie:
Co - ilość punktów obliczona dla danej oferty,
C najn. - najniższa cena oferty spośród ofert nie podlegających  odrzuceniu,
C of - cena badanej oferty.

    termin realizacji dostawy– waga 10%
następnego dnia roboczego po otrzymaniu zapotrzebowania - 10 pkt
od 2 do 3 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 5 pkt
od 4 do 5 dni roboczych po otrzymaniu zapotrzebowania - 0 pkt
Oferta Wykonawcy deklarującego realizację przedmiotu zamówienia po 5 dniach roboczych od dnia otrzymania zapotrzebowania zostanie odrzucona.

V. Sposób składania ofert: Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) faksem, osobiście lub pocztą elektroniczną (skan oferty).

VI. Termin i miejsce składania ofert: do godz. 10:00 w dniu 26 czerwca 2018 roku osobiście w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, przy ul. Kościuszki 19 pok. 37a, pocztą elektroniczną na adres bpakula@prokuratura.ostroleka.pl  lub faksem /29/ 767 07 40.

VII. Warunki płatności: do 14 dni od daty otrzymania faktury.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

Zaproszenie i załączniki.pdf

cze 22, 2018
Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.18.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 14.06.2018 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie i poza nim informuję, że jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę wykonawcy 

 

PO VII WB 262.18.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego 14.06.2018 r. dot. świadczenia usług przechowywania i przewozu zwłok ludzkich na obszarze właściwości Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie i poza nim informuję, że jako najkorzystniejszą  wybrano ofertę wykonawcy 

Dom Pogrzebowy „Czyżak” Anna Czyżak, ul. Pułtuska 177, 07-200  Wyszków

w wyznaczonych kryteriach oferta otrzymała:
     cena: 80,00 pkt.
     jakość: 20,00 pkt.
     razem 100 pkt.

Prokuratur Okręgowy
      w Ostrołęce
      Dorota Łada

Informacja o wyborze.pdf

cze 21, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 24

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje postępowanie przeciwko Krzysztofowi K. i innym podejrzanym o czyny z art. 280§ 1k.k. i inne

 

KOMUNIKAT PRASOWY 24

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce nadzoruje postępowanie przeciwko Krzysztofowi K. i innym podejrzanym o czyny z art. 280§ 1k.k. i inne

W toku śledztwa Krzysztofowi K. przedstawiono zarzuty tego, że:

I. W dniu 30 maja 2018r w Myszyńcu w celu osiągniecia korzyści majątkowej po doprowadzeniu do stanu bezbronności K.P. poprzez wypowiedzenie groźby pozbawienia życia, zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki BMW o nr rej (…) o wartości 150 tys zł należący do R.M. przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 280§ 1k.k. w zw. z art. 64§ 1k.k.

II. W dniu 30 maja 2018r w Myszyńcu groził K.P. pozbawieniem życia w celu wywarcia na niego wpływu jako pokrzywdzonego przy czym czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawiania wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne tj. o czyn z art. 280 § 1k.k. w zw. z art. 64 § 1k.k.

Wobec Krzysztofa K. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

W toku śledztwa postawiono zarzuty Mariuszowi K. Grzegorzowi K. tego, że:

III. W bliżej nieustalonym okresie, nie wcześniej niż 30 maja 2018r. oraz nie później niż w dniu 5 czerwca 2018r w miejscowości B. działając wspólnie i w porozumieniu pomogli Krzysztofowi K. w ukryciu rzeczy pochodzącej z przestępstwa – samochodu osobowego marki BMW o nr rej (…) działając na szkodę jego właściciela R.M. tj. o czyn z art. 291§ 1k.k.

Wobec obu podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w kwocie po 5 tyś. złotych.

W wyniku podjętych czynności Komisariatu Policji w Myszyńcu ustalono miejsce przechowywania utraconego pojazdu, który został odzyskany i zwrócony pokrzywdzonemu.

cze 21, 2018
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT  PRASOWY 23

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Andrzejowi M. podejrzanemu o to, że:

 

KOMUNIKAT  PRASOWY 23

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi postępowanie przygotowawcze przeciwko Andrzejowi M. podejrzanemu o to, że:

I. w okresie od 1 do 27 lutego 2018r. dokonał włamania do piwnicy w bloku w Makowie Mazowieckim, gdzie po uprzednim pokonaniu zabezpieczenia, niszcząc skobel drzwi wejściowych dostał się do wnętrza pomieszczenia piwnicznego, skąd zabrał w celu przywłaszczenia dwa rowery o wartości 600 zł i 400 zł oraz  skrzynkę z zawartością kluczy nasadowych o wartości 100 zł. czym spowodował stratę ogólnej wartości 1100 zł na szkodę M.K. tj. o czyn z art. 279§ 1k.k.

II. w nocy 9 marca 2018r. w Makowie Mazowieckim działając wspólnie i w porozumieniu z Łukaszem D. po uprzednim wybiciu szyby w drzwiach wejściowych sklepu znajdującego się przy ul. .. usiłowali dokonać kradzieży z włamaniem, lecz zamierzonego czynu nie osiągnęli z uwagi na włączenie się alarmu powodując straty w kwocie 738 zl na szkodę właściciela WK. tj. o czyn z art. 13§ 1k.k. w zw. z art. 279§ 1k.k. i art. 288§ 1k.k. w zw. z art. 11§ 2k.k.

Sąd Rejonowy w Przasnyszu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Za zarzucane mu czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

cze 19, 2018
Kategoria: Listy gończe

 
Poszukiwana listem gończym przez Prokuraturę Rejonową w Ostrołęce: Klaudia Dziczek

 

 

Imię i nazwisko:

Klaudia Dziczek

Nazwisko rodowe:

---

Imię ojca:

Krzysztof

Data i miejsce urodzenia:

08.05.1994r.; Ostrołęka

Obywatelstwo:

polskie

Ostatni adres zamieszkania:

Ostrołęka, ul. Ogrodowa 6

Zawód:

brak danych

Kwalifikacja prawna czynu:

art. 57 ust. 2 w zw. z art. 56 ust. 2 w zb z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii w zw. z art. 11§2 kk

Poszukiwany /-a/ w sprawie:

PR 1 Ds. 122.2018  Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce

 

Strona 1 z 59  > >>Następna strona: Status prawny