Strona główna

lut 9, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.3.2018
Rej. zam.3.2018

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce w nawiązaniu do zapytania ofertowego na organizację wycieczki do Sztokholmu dla pracowników prokuratury okręgu ostrołęckiego w związku z otrzymanym pytaniem wyjaśnia:

Pytanie:
W załączniku nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty na organizację wyjazdu dla pracowników do Sztokholmu na 4-dniową wycieczkę ujęli Państwo tylko noclegi na promie podczas przejazdów. Z programu wycieczki wynika, że spędzają Państwo jedną noc w Sztokholmie. W związku z tym nocleg w Sztokholmie mamy wliczać Państwu do oferty czy zapewniają go sobie Państwo sami, gdyż nie został ujęty w opisie przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga zapewnienia uczestnikom wycieczki 3 noclegów na promie w kabinach 2 osobowych z pełnym węzłem sanitarnym. Cena oferty powinna zawierać wszystkie elementy kosztotwórcze związane z realizacją usługi.

          Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

 

Wyjaśnienie treści.pdfNastępna strona: Status prawny