Strona główna

cze 27, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.19.2018
Rej. zam.18.2018

 

          W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, informuję, że wybrano ofertę wykonawcy

Bawi S.A. ul. Składowa 10, 15-399 Białystok,

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach otrzymała:
w kryterium cena 90,00 pkt.
w kryterium termin dostawy 10 pkt.
łącznie przyznano 100,00 pkt.
          Pozostali Wykonawcy otrzymali:

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy (firmy) Razem pkt
1 Mimar Maria Głębocka, ul. Małkińska 53, 07-300 Ostrów Mazowiecka 93,72 pkt
2 Best Office, ul. Kopernika, 07-410 Ostrołęka 94,65 pkt
3 Jawix, ul. Kołobrzeska 4, 07-410 Ostrołęka 80,98 pkt
4 Kompania Biurowa, ul. Karczunkowska 19, 02-871 Warszawa 85,72 pkt

 

           Zastępca
Prokuratora Okręgowego
         w Ostrołęce

 Następna strona: Status prawny