Strona główna

lip 23, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

Ostrołęka, 23.07.2018r.

PO VII WB 262.21.2018
Rej. zam. 20.2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na remont wejścia do budynku Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie ogłoszonego w dniu  17.07.2018r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  firmy:

AndBud Andrzej Kulasiński, ul. Błękitna 14, 07-410 Ostrołęka

Wykonawca spełnia warunki zapytania ofertowego. W oparciu o ustalone kryteria wyboru, jest najkorzystniejszą ofertą:
     w kryterium cena uzyskał 70,00 pkt.
     w kryterium gwarancja uzyskał 30,00 pkt
łącznie 100 pkt.

Pozostali wykonawcy uzyskali:
Michał Wronowski ul. S. Batorego 7, 07-410 Ostrołęka
     w kryterium cena 47,05 pkt.
     w kryterium gwarancja 0,00 pkt
łącznie 47,05 pkt.

            Zastępca
Prokuratora Okręgowego

          w Ostrołęce

Informacja o wyborze.pdfNastępna strona: Status prawny