Strona główna

sie 24, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.22.2018
Rej. zam. 21.2018

Informacja  o wyborze najkorzystniejszej oferty

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 14.08.2018 r. na świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych dla pracowników Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce i podległych jej prokuratur rejonowych, osób towarzyszących i dzieci pracowników do 15 roku życia informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy

Benefit Systems S.A. Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

która uzyskała łącznie 70,00 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

     Dorota Łada

Informacja o wyborze.pdfNastępna strona: Status prawny