Strona główna

lis 5, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.28.2018

Informacja

 

           W nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 30.10.2018 r. zaproszenia do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, uprzejmie informuję, iż w treści zaproszenia do złożenia oferty dodaje się pkt. VIII o następującym brzmieniu:

„VIII. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2019 r.”

          Powyższe zmiany są wiążące dla wykonawców.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

      Dorota Łada

Zmiana.pdfNastępna strona: Status prawny