Strona główna

lis 6, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

PO VII WB 262.24.2018
Rej. zam.28.2018

 

           W nawiązaniu do zapytania ofertowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Pzp na sukcesywną dostawę papieru kserograficznego, informuję, że wybrano ofertę wykonawcy

Best Office, ul. Kopernika, 07-410 Ostrołęka

która spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonych kryteriach otrzymała:
w kryterium cena 90,00 pkt.
w kryterium termin dostawy 10 pkt.
łącznie przyznano 100,00 pkt.

 

Prokurator Okręgowy
      w Ostrołęce

     Dorota Łada

Informacja o wyborze.pdfNastępna strona: Status prawny