Strona główna

gru 4, 2018

Kategoria: Zamowienia publiczne

 

Ostrołęka,  04.12. 2018 roku

PO VII WB 262.32.2018

WYKONAWCY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W nawiązaniu do postępowania prowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 Ustawy Pzp ogłoszonego w dniu 29.11.2018 r. nr jw. na dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego informuję, że w niniejszym postępowaniu jako najkorzystniejszą wybrano ofertę  wykonawcy

Centrum Informatyczne PolSoft, ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa,

która spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego i w wyznaczonym kryterium uzyskała 100  pkt.

Pozostali wykonawcy otrzymali:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Liczba punktów

1

Alltech, ul. Spółdzielcza 33, 09-407 Płock

 97,09

 

 Informacja

 Następna strona: Status prawny