Strona główna

<< <  Strona 47 z 67  > >>

lut 17, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

KOMUNIKAT PRASOWY 13

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie przeciwko: 

Marcinowi J. podejrzanemu o to, że:

 

KOMUNIKAT PRASOWY 13

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie przeciwko: 

Marcinowi J. podejrzanemu o to, że:

I.      W dniu 1 lutego 2017r. w Małkini Górnej, rejon Ostrów Mazowiecka wbrew przepisom ustawy posiadał znaczne ilości substancji psychotropowych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości 640g, amfetaminy w ilości 423g i mefedronu w ilości 1023g, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustaw y o przeciwdziałaniu narkomanii

Rafałowi O, podejrzanemu o to, że: 

II.      W dniu 1 lutego 2017r. w Małkini Górnej, rejon Ostrów Mazowiecka wbrew przepisom ustawy posiadał znaczne ilości substancji psychotropowych oraz środki odurzające w postaci marihuany w ilości 1,14g, amfetaminy w ilości 191,1g i mefedronu w ilości 11g, tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

III.      W okresie od nieustalonego dnia sierpnia 2016r. do 24 grudnia 2016r. w miejscowościach Przewóz oraz Kosów rejon Ostrów Mazowiecka w Sokołów Podlaski w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wbrew przepisom ustawy nie mniej niż trzykrotnie udzielił Marcie W. substancji psychotropowej w postaci amfetaminy w łącznej ilości nie mniejszej niż 15g za łączną kwotę nie mniejsza niż 300zł, tj. o czyn z art. 59 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomani w zw. z art. 12 k.k. 

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej, Sąd zastosował wobec obu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. 

sty 26, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

 KOMUNIKAT PRASOWY 12 

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo PO I Ds. 15.2016 w którym podczas realizacji przeszukania w miejscu zamieszkania i samochodzie Łukasza W. ujawniono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, amfetaminy i kokainy.

KOMUNIKAT PRASOWY 12 

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce nadzoruje śledztwo PO I Ds. 15.2016 w którym podczas realizacji przeszukania w miejscu zamieszkania i samochodzie Łukasza W. ujawniono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany, amfetaminy i kokainy.

Łukaszowi W. przedstawiono zarzuty o czyn z art. 56 ust. 3 i art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2015r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2017r. Sąd Rejonowy w Ostrołęce zastosowała wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

sty 24, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 11

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu prowadzone jest śledztwo przeciwko....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 11

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż w Prokuraturze Rejonowej w Przasnyszu prowadzone jest śledztwo przeciwko podejrzanemu doprowadzenia w dniu 26 sierpnia 2016r. w miejscowości W. gm. Karniewo przemocą do obcowania płciowego nieletniej tj. o czyn z art. 197 § 1 kk. Wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. 

sty 24, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 9

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu nadzoruje śledztwo przeciwko....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 9

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu nadzoruje śledztwo przeciwko podejrzanemu o to, że w dniu 12 stycznia 2017 roku w P. doprowadził małoletnią poniżej lat 15 do poddania się innej czynności seksualnej w ten sposób, że przytrzymując małoletnią wsadził rękę pod jej kurtkę i dotykał jej miejsc intymnych w okolicy krocza, tj. o czyn z art. 200§1k.k. Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy w Przasnyszu postanowieniem z dnia 14 stycznia 2017 roku zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

sty 24, 2017
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 8

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko Piotrowi K....

 

KOMUNIKAT PRASOWY 8

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo przeciwko Piotrowi K., który podejrzany jest o zabronione prawem posiadania w dniu 4 stycznia 2017r. w O. znacznej ilości środków odurzających tj. haszyszu i marihuany oraz substancji psychotropowej w postaci amfetaminy. 
Wobec podejrzanego zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju. 

 

<< <  Strona 47 z 67  > >>Następna strona: Status prawny