Strona główna

<< <  Strona 47 z 62  > >>

wrz 14, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

KOMUNIKAT PRASOWY 27


Prokuratura Okręgowa informuje, iż Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce na uchwałę Rady Gminy w Andrzejewie...

 

KOMUNIKAT PRASOWY 27

 

Prokuratura Okręgowa informuje, iż Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Prokuratora Okręgowego w Ostrołęce na uchwałę Rady Gminy w Andrzejewie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Andrzejewo i stwierdził nieważność zaskarżonych uchwał. Uchwała podwyższała stawkę podatku od środków transportowych.

 

            Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

 

wrz 7, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

  Komunikat Prasowy 26

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie przeciwko Patrykowi M. podejrzanego 
o to że:

 Komunikat Prasowy 26

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie przeciwko Patrykowi M. podejrzanego
o to że:

            I. w dniu 29 sierpnia 2016r. w rejonowej Ostrowi Mazowieckiej prowadząc samochód marki Ford, umyślnie naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym
w ten sposób, że nie ustąpił pierwszeństwa przechodzącemu przez przejście dla pieszych Albertowi D. potrącając go w wyniku czego pieszy przewieziony do szpitala zmarł,
a następnie zbiegł z miejsca zdarzenia, tj. o czyn z art. 177§2 kk w zw. z art. 178§1 kk.

            II. w dniu 29 sierpnia 2016r. w rejonowej Ostrowi Mazowieckiej nie udzielił pomocy znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednio niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu Albertowi D. mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, tj. o czyn z art. 162§2 1 kk.

            Postanowieniem z dnia 1 września  2016r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej wobec Patryka M zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy od dnia zatrzymania.

 

                Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

                                                               Elżbieta Edyta Łukasiewicz

wrz 7, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

 Komunikat Prasowy 25

 

 Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie przeciwko Maciejowi G., i Marcinowi S. podejrzanym o to że:

Komunikat Prasowy 25

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrowi Mazowieckiej prowadzone jest postępowanie przeciwko Maciejowi G., i Marcinowi S. podejrzanym o to że:

W dniu 25.08.2016r. w rejonie Ostrowi Mazowieckiej działając wspólnie
i w porozumieniu oraz inną nie ustaloną osobą dokonali rozboju na osobnie Justynie M. w ten sposób, że posługując się nożem i grożąc natychmiastowym użyciem przemocy zażądali do Justyny M. wydania posiadanych pieniędzy, a z uwagi na ich brak zabrali
w celu przywłaszczenia 20 butelek piwa o wartości 54zł na szkodę Elżbiety i Kazimierza U. tj. o czyn z art. 280§2 kk.

W dniu 28 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej wobec Macieja G. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 23.11.2016r.

W dniu 30 sierpnia 2016r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej wobec Marcina S. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 25.11.2016r.

 

 

                Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

 

                                                               Elżbieta Edyta Łukasiewicz

wrz 1, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

Komunikat Prasowy 24


          W dniu 26 sierpnia 2016 r. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce został skierowany akt oskarżenia przeciwko Eugeniuszowi H....

Komunikat Prasowy 24

 

          W dniu 26 sierpnia 2016 r. do Sądu Okręgowego w Ostrołęce został skierowany akt oskarżenia przeciwko Eugeniuszowi H. oskarżonemu o czyn z art. 197 § 3 pkt 2 kk i art. 200 § 1 kk i art. 199 § 2 kk w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 31 § 2 kk, tj. o doprowadzenie małoletniej poniżej lat 15 do poddania się innej czynności seksualnej, w ten sposób, że przy nadużyciu stosunku zależności wynikającego z faktu sprawowania opieki nad małoletnią i uzależnienia finansowego, stosując przemoc w postaci przytrzymywania pokrzywdzonej za ręce oraz grożąc pobiciem dotykał jej piersi, narządów płciowych oraz całował w policzek, przy czym w czasie popełnienia czynu miał ograniczoną w stopniu znacznym zdolność kierowania swoim postępowaniem. Wobec Eugeniusza H. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania od dnia 03 listopada 2015 r.

 

              Rzecznik Prasowy
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce 
      Elżbieta Edyta Łukasiewicz

wrz 1, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

Komunikat Prasowy 23


Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  informuję, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce prowadzone jest postępowanie przeciwko Rafałowi D., podejrzanemu o to, że:

 

Komunikat Prasowy 23

 

Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce  informuję, że w Prokuraturze Rejonowej w Ostrołęce prowadzone jest postępowanie przeciwko Rafałowi D., podejrzanemu o to, że:
          1. W dniu 26.08.2016r. w rejonie baru „Dworek” spowodował ciężki  uszczerbek na zdrowiu Daniela Rafała D. poprzez uderzenie nożem w okolice klatki piersiowej, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń ciała w postaci: rany kłutej klatki piersiowej długości około 4 cm w okolicy dolnej części mostka penetrującej do prawej komory serca, pourazowego wstrząsu krwotocznego z nagłym  zatrzymaniem krążenia, które to obrażenia spowodowały chorobę realnie zagrażającą życiu – tj. o czyn z art. 156§ 1 pkt 2 k.k.
          2. W dniu 26.08.2016r. groził Monice Z. przy użyciu noża pozbawieniem życia, przy czym groźba wzbudziła w pokrzywdzonej uzasadnioną obawę, że będzie spełniona – tj. o czyn z art. 190 § 1 k.k.W dniu 28.08.2016 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Ostrołęce wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. 
          Sąd Rejonowy w Ostrołęce postanowieniem z dnia 29 sierpnia 2016r. zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania do 23 listopada 2016r.   

 

              Rzecznik Prasowy 
Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce 
       Elżbieta Edyta Łukasiewicz

<< <  Strona 47 z 62  > >>Następna strona: Status prawny