Strona główna

<< <  Strona 59 z 70  > >>

kwi 5, 2016
Kategoria: Ogłoszenia

 

Relacja z olimpiady prawniczej organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Prawie z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Relacja z olimpiady prawniczej organizowanej przez Komitet Główny Olimpiady Wiedzy  o Prawie z siedzibą w II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym im. Toniego Halika w Ostrołęce pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.


 

          W dniu 02.04.2016 r. odbył się finał  XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, w którym wzięło udział 39 uczniów szkół licealnych z naszego kraju wyłonionych spośród 16 okręgów(Opole, Poznań, Kielce, Chorzów, Ostrołęka, Białystok, Szczecin, Zamość, Gdańsk, Zielona Góra, Toruń, Wrocław, Olsztyn, Kraków, Skierniewice, Przemyśl). Olimpiada ma charakter ogólnopolski. Celem olimpiady jest upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy i poszanowania dla prawa. Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli i ufundowali nagrody: Minister Sprawiedliwości, I Prezes Sądu Najwyższego, Prezes NSA, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Naczelna Rada Adwokacka, Prokurator Generalny,  Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce, Przewodniczący Rady Miasta w Ostrołęce. Nagrody ufundowali: Marszałek Sejmu RP, Premier RP, Poseł na Sejm RP – Arkadiusz Czartoryski, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Urząd Miasta Ostrołęki, Rada Miasta Ostrołęki, Dyrektor II SLO   im. Toniego Halika w Ostrołęce. Olimpiada składała się z trzech etapów: eliminacje szkolne ( test wiedzy prawniczej), w których wzięło udział 839 uczniów ze 113 polskich szkół licealnych, eliminacje okręgowe ( test wiedzy prawniczej oraz praca pisemna), które wyłoniły po trzech uczestników do eliminacji finałowych- ogólnopolskich ( egzamin ustny z wiedzy prawniczej i samorządowej). W eliminacjach okręgowych wzięło udział 182 uczestników z 73 szkół. W wyniku eliminacji centralnych (egzamin ustny) 19 licealistów otrzymało tytuł laureata, 19 tytuł finalisty.

Laureaci:
I miejsce  - Wójcik Agnieszka Justyna – Zespół Szkół Nr 1 w Mszanie Dolnej
II miejsce – Książek Dawid Krzysztof –  IV LO w Krakowie 
III miejsce – Żelezik Tomasz – Publiczne LO Nr II w Opolu
IV miejsce – Włoczka Rafał – XII LO we Wrocławiu
V miejsce – Łakoma Weronika Monika – I LO w Grudziądzu
VI miejsce – Szydłowski Mateusz Piotr – II LO  w Inowrocławiu
VII miejsce – Paczocha Bartosz Mirosław – I SLO w Tarnobrzegu
VIII miejsce – Rolka Alicja – VI LO w Kielcach
IX miejsce – Mędela Igor Gabriel – III LO w Katowicach 
X miejsce – Kapica Kamil – III LO w Lublinie
XI miejsce – Krzoska Karina –  LO w Chojnicach
XII miejsce – Marzec Aleksander Grzegorz – V LO w Krakowie
XIII miejsce – Noga Monika Anna – II LO w Inowrocławiu
XIV miejsce – Wnorowska Paulina –  II LO w Białymstoku
XV miejsce – Piskorz Joanna – V LO w Krakowie
XVI miejsce – Skuza Kamila –  LO w Opatowie
XVII miejsce – Kołakowska Martyna – IV LO w Białymstoku
XVIII miejsce – Solka Piotr Paweł–  II LO w Tarnowskich Górach
XIX miejsce – Dura Katarzyna – LO w SkierniewicachFinaliści:
XX miejsce – Szczerbińska Inga – I LO w Zamościu
XXI miejsce – Tusiński Dawid Norbert –V I LO w Radomiu
XXII miejsce – Ostrowska Ewa – II LO w Kielcach
XXIII miejsce – Szczygieł Daniel –III LO w Gnieźnie
XXIV miejsce – Dreger Aleksandra – IX LO w Szczecinie
XXV miejsce – Walkowicz Klara –XII LO we Wrocławiu
XXVI miejsce – Wrotny Mateusz – V LO w Opolu
XXVII miejsce – Bogucki Jakub -  Publiczne LO Nr II w Opolu
XXVIII miejsce – Męcina Sebastian Michał -   LO w Skierniewicach
XXIX miejsce – Kołakowska Martyna - IV LO w Białymstoku
XXX miejsce – Mostowska Marta -  IX LO w Szczecinie
XXXI miejsce  - Nazimek Dominika Justyna – I LO w Przemyślu
XXXII miejsce – Sikorska Paulina –   LO w Chojnicach
XXXIII miejsce – Łoza Krzysztof – I LO w Zamościu
XXXIV miejsce – Sidor Hanna –LO w Pasłęku
XXXV miejsce – Brzastowski Krzysztof – XII LO we Wrocławiu
XXXVI miejsce – Pałczyński Mateusz– IV LO  w Radomiu
XXXVII miejsce – Piotrowski Kamil – II SLO w Ostrołęce
XXXVIII miejsce – Madej Maciej Tomasz – II LO w Koszalinie

          Laureaci i finaliści otrzymali cenne nagrody, dyplomy i zaświadczenia laureata/finalisty. GratulujemyPonadto otrzymali uprawnienia wyższych uczelni – przyjęcie na studia z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego:
1) Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna,  politologia,  prawo,  socjologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo kanoniczne.
2) Uniwersytet Szczeciński: politologia,  europeistyka,  socjologia.
3) Uniwersytet w Białymstoku: prawo, administracja,  europeistyka. 
4) Katolicki Uniwersytet Lubelski: administracja, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo, socjologia WNS, europeistykę, filozofię, stosunki międzynarodowe WZNPiE (laureaci), politologię ( laureaci i finaliści).
5) Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, prawo, ekonomia, europeistykę, turystyka i rekreacja. 
6) Uniwersytet Jagielloński w Krakowie: wszystkie kierunki magisterskie i licencjackie. Wszyscy kandydaci, również laureaci i finaliści olimpiad,  podczas ubiegania się o przyjęcie na studia zobowiązani są do dokonania wszystkich formalności rekrutacyjnych tj. do dokonania rejestracji na studia w wyznaczonym terminie, wniesienia opłaty rekrutacyjnej czy dokonania wpisu w przypadku zakwalifikowania na studia. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie: http://www.rekrutacja.uj.edu.pl/pl_PL/rekrutacja/olimpiady-i-konkursy
7) Od kolejnej edycji roku szkolnego 2016/2017: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

W tegorocznej Olimpiadzie we współpracy z Sądem Okręgowym w Ostrołęce odbyła się symulowana rozprawa sądowa z udziałem uczniów II SLO w Ostrołęce i kilkoro uczestników eliminacji centralnych. tematem rozprawy był rozbój, zabójstwo z nożem w ręku.

 

  

  

mar 7, 2016
Kategoria: Komunikaty prasowe

 

KOMUNIKAT PRASOWY NR 7

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w związku z postępowaniem o sygnaturze V Ds. 95/15 w dniu 07 marca 2016r. zostały przedstawione dwóm funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Mariuszowi S. oraz Arturowi K., zarzuty popełnienia szeregu przestępstw....

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY NR 7

 

          Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce informuje, iż w związku z postępowaniem o sygnaturze V Ds. 95/15 w dniu 07 marca 2016r. zostały przedstawione dwóm funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce, Mariuszowi S. oraz Arturowi K., zarzuty popełnienia szeregu przestępstw polegających min. na obietnicy przyjęcia korzyści majątkowej w wysokości 500zł, poświadczenia nieprawdy w notatnikach służbowych, niedopełnienia obowiązków służbowych i przekroczenia uprawnień w związku z wykonywanymi przez funkcjonariuszy obowiązkami służbowymi. 
          Z poczynionych ustaleń wynika, iż do nieprawidłowości ze strony funkcjonariuszy Policji dochodziło podczas przeprowadzanych z uczestnikami ruchu drogowego kontroli drogowych. 
          Wobec podejrzanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych.

 

p.o. Rzecznik Prasowy

   Rafał Kaczyński

 

lut 5, 2016
Kategoria: Ogłoszenia

  

Osoby, które czują się poszkodowane przestępstwem

i chciałyby  poznać swoje prawa

mogą zgłosić się do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

i podległych jej jednostek,

gdzie bezpłatnie uzyskają poradę w ramach organizowanego

Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

Zapraszamy w dniach od 22 do 26 lutego 2016r.

w godz. 9:00-15:00

 

 

 

Osoby, które czują się poszkodowane przestępstwem

 

i chciałyby  poznać swoje prawa

 

mogą zgłosić się do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce

 

i podległych jej jednostek,

 

gdzie bezpłatnie uzyskają poradę w ramach organizowanego

 

Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw

 

Zapraszamy w dniach od 22 do 26 lutego 2016r.

 

w godz. 9:00-15:00

 

lut 2, 2016
Kategoria: Ogłoszenia

 PO III G 213.1.2016

ŚRODKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

 

 

PO III G 213.1.2016

ŚRODKI POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

INFORMACJA O STOSOWANYCH ŚRODKACH POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 

          Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późniejszymi zmianami) Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2 cyt. artykułu.

Realizacja zadań w 2015 roku następowała w środkach:

1) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
2) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 1, albo ich modernizacja;

          Do przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – działań w wyniku, których uzyskuje się oszczędność energii, w roku 2015 należało: 

- sukcesywna wymiana źródeł światła na energooszczędne, wymiana 3 lamp oświetlenia stacjonarnego z żarowego na ledowe, wymiana lampy z czujką ruchu z żarowej na ledową,  zakup urządzeń o niskim zużyciu energii, zakup na potrzeby Prokuratury Rejonowej w Wyszkowie  samochodu w klasie poziomu emisji spalin Euro 6. 

          W roku 2015 nadal będą podejmowane działania służące poprawie efektywności energetycznej. 

 

Prokurator Okręgowy

       w Ostrołęce

wrz 25, 2015
Kategoria: Ogłoszenia

 

W dniach 12 - 17 października 2015r. będzie obchodzony

Tydzień Mediacji - pod hasłem
"Masz prawo do mediacji"

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce
i podległych jej jednostek,
będą bezpłatnie udzielali niezbędnych informacji o stosowaniu
mediacji w postępowaniu przygotowawczym

Zapraszamy osoby zainteresowane
w dniach od 12 do 16 października 2015r.

w godz. 9:00 - 15:00W dniach 12 - 17 października 2015r. będzie obchodzony

Tydzień Mediacji - pod hasłem
"Masz prawo do mediacji"

Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce
i podległych jej jednostek,
będą bezpłatnie udzielali niezbędnych informacji o stosowaniu
mediacji w postępowaniu przygotowawczym

Zapraszamy osoby zainteresowane
w dniach od 12 do 16 października 2015r.

w godz. 9:00 - 15:00

 

<< <  Strona 59 z 70  > >>Następna strona: Status prawny