Biuletyn

wrz 27, 2010
Kategoria: Biuletyn

   

    Do prokuratur rejonowych okręgu ostrołęckiego w styczniu 2010 roku wpłynęło 736 spraw, załatwiono zaś 631. Skierowano łącznie 216 aktów oskarżenia,  którymi objęto 241 osób - wobec 7 z nich został zastosowany tymczasowy areszt.

   

    Do prokuratur rejonowych okręgu ostrołęckiego w styczniu 2010 roku wpłynęło 736 spraw, załatwiono zaś 631. Skierowano łącznie 216 aktów oskarżenia,  którymi objęto 241 osób - wobec 7 z nich został zastosowany tymczasowy areszt.

    W styczniu 2010 r. zarejestrowano w sumie 95 spraw o przestępstwa  z art. 178 a § 1 i 2 kk. W sprawach  tego rodzaju skierowano 92 akty oskarżenia.

    Do Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęło 5 spraw, załatwiono 3. W minionym miesiącu nie skierowano żadnego aktu oskarżenia, natomiast  postanowieniem o umorzeniu śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa zakończono 1 sprawę.

    W prokuraturach rejonowych okręgu ostrołęckiego w styczniu stwierdzono następujące postępowania mogące pozostawać w zainteresowaniu opinii publicznej:

1.    Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej pod sygn. 2 Ds. 22/10 nadzoruje śledztwo wszczęte przez Komendę Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej  w sprawie usiłowania kradzieży w dniu 10 stycznia 2010r. w rejonie miejscowości Szulborze Wielkie ok. 200 m linek miedzianych napowietrznej trakcji elektrycznej przy trasie kolejowej Warszawa – Białystok. W tym samym dniu w pobliżu miejsca zdarzenia zatrzymano 5 mężczyzn, mieszkańców Śląska podróżujących samochodem dostawczym. W miejscu zdarzenia ujawniono samochód porzucony przez sprawców, wewnątrz którego znajdowały się narzędzia mogące służyć do popełnienia przestępstwa. W dniu 12 stycznia br. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 13§1 kk w zw. z art. 278 §1 kk.

    W dniu 13 stycznia 2010r. na wniosek Prokuratora Rejonowego Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej zastosował wobec podejrzanych tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Z poczynionych ustaleń wynika, że mogą mieć oni związek z tego typu przestępstwami popełnionymi na terenie województwa mazowieckiego i ościennych.

2.    Prokuratura Rejonowa w Przasnyszu prowadzi śledztwo 2 Ds. 42/10  w sprawie zabójstwa 81 letniego mieszkańca miejscowości Kaszewiec, gm. Różan. Do zabójstwa doszło w nocy z 24 na 25 stycznia 2010r w domu jednorodzinnym.

    W dniu 27 stycznia 2010r. w prosektorium szpitala rejonowego w Makowie Mazowieckim przeprowadzono sekcję zwłok, podczas której stwierdzono rany tłuczone, rąbane oraz stłuczenia głowy. 26 stycznia 2010r. zarzut popełnienia zabójstwa przedstawiono Karolowi G., który przyznał się do popełnienia przypisanego mu czynu z art. 148§ k.k. Sąd Rejonowy w Przasnyszu na wniosek Prokuratury Rejonowej zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

wrz 27, 2010
Kategoria: Biuletyn

 

    Do prokuratur rejonowych okręgu ostrołęckiego w lutym 2010 roku wpłynęło 783 sprawy, załatwiono zaś 712. Skierowano łącznie 203 akty oskarżenia,  którymi objęto 234 osoby - wobec 2 z nich został zastosowany tymczasowy areszt.

    Do prokuratur rejonowych okręgu ostrołęckiego w lutym 2010 roku wpłynęło 783 sprawy, załatwiono zaś 712. Skierowano łącznie 203 akty oskarżenia,  którymi objęto 234 osoby - wobec 2 z nich został zastosowany tymczasowy areszt.

    W lutym 2010 r. zarejestrowano w sumie 86 spraw o przestępstwa  z art. 178 a § 1 i 2 kk. W sprawach  tego rodzaju skierowano 60 aktów oskarżenia.

    Do Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęły 2 sprawy, załatwiono 3. W minionym miesiącu nie skierowano żadnego aktu oskarżenia, natomiast postanowieniem o umorzeniu śledztwa z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa zakończono 2 sprawy.

    W prokuraturach rejonowych okręgu ostrołęckiego w lutym stwierdzono jedno postępowanie mogące pozostawać w zainteresowaniu opinii publicznej:

    Pod numerem akt 1 Ds. 160/10 Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej nadzoruje wszczęte w dniu 26 lutego 2010 śledztwo w sprawie wyłudzenia kredytów w Banku Gospodarki Żywnościowej w Warszawie oddział w Ostrowi Mazowieckiej przy pomocy podrobionych zaświadczeń o zatrudnieniu.

W toku wykonywanych czynności ustalono, iż w lutym 2010r. Piotr W. i Patryk B.  posługując się podrobionymi zaświadczeniami o zatrudnieniu u tego samego przedsiębiorcy wyłudzili kredyty z BGŻ w  na kwotę  6200 zł  i 8000 zł.  Złożone przez nich dokumenty wzbudziły podejrzenia pracowników banku, którzy zawiadomili policję. Podejrzany Piotr W. przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2010 r. Sąd Rejonowy w Ostrowi Maz. na wniosek prokuratora zastosował wobec Piotra W. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy. W sprawie nie udało się dotychczas zatrzymać drugiego ze sprawców.

 

cze 27, 2011
Kategoria: Biuletyn

     Do prokuratur rejonowych okręgu ostrołęckiego w maju 2011 roku wpłynęło 1155 spraw, załatwiono zaś 1173.  Skierowano łącznie 466 aktów oskarżenia,  którymi objęto 534 osóby - wobec  12 z nich został zastosowany tymczasowy areszt.

     Do prokuratur rejonowych okręgu ostrołęckiego w maju 2011 roku wpłynęło 1155 spraw, załatwiono zaś 1173.  Skierowano łącznie 466 aktów oskarżenia,  którymi objęto 534 osóby - wobec  12 z nich został zastosowany tymczasowy areszt.

     W maju 2011 r. zarejestrowano w sumie 262 sprawy o przestępstwa  z art. 178 a § 1 i 2 kk. W sprawach  tego rodzaju skierowano 238 aktów oskarżenia.

     Do Wydziału V Śledczego Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce wpłynęło 7 spraw, załatwiono zaś 5. W minionym miesiącu skierowano 2 akty oskarżenia. Umorzono 3 sprawy - 2 wobec niewykrycia sprawcy, 1 - na podstawie art. 17§1 kpk.

     W prokuraturach okręgu ostrołęckiego w maju odnotowano 1 sprawę mogącą pozostawać w zainteresowaniu opinii publicznej:

V Ds. 15/11 - Prokuratura Okręgowa w Ostrołęce prowadzi śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od stycznia 2007r. do marca 2011r. w Warszawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych - pracowników Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie tj. o czyn z art. 231§1 kk.; zaistniałego w okresie od stycznia 2001r. do marca 2011r. w Warszawie poświadczenia nieprawdy co do okoliczności mających znaczenie prawne dokonywanego przez funkcjonariuszy publicznych – pracowników Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie tj. o przestępstwo z art. 271§1 kk; zaistniałego w nieustalonym w chwili obecnej czasie do marca 2011r. doprowadzenia wielu pracowników Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem własnym poprzez wprowadzenie w błąd przez Ewę Ł. tj. o przestępstwo z art. 286§1 kk.

Rzecznik Prasowy

Prokuratury Okręgowej w Ostrołece

Andrzej Rycharski

 


Poprzednia strona: Komunikaty prasowe
Następna strona: Oferty pracy