Przyjmowanie interesantów

  

 

W Prokuraturach Rejonowych

okręgu ostrołęckiego interesanci przyjmowani są

od poniedziałku do piątku

w godzinach 9:00 - 15:00

 Poprzednia strona: Dane teleadresowe
Następna strona: Mapa zasięgu terytorialnego