Kim jest podejrzany?

 

Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. (art. 71 § 1 kpk).

 


Poprzednia strona: Przyznawane należności
Następna strona: Obowiązki i uprawnienia