Kim jest świadek?

 

Świadek to osoba, która została wezwana w charakterze świadka w celu złożenia zeznań. Przed rozpoczęciem przesłuchania świadek zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy - w postępowaniu przygotowawczym podpisuje oświadczenie o uprzedzeniu go o tej odpowiedzialności.

 

 


Poprzednia strona: Gdzie szukać pomocy?
Następna strona: Obowiązki i uprawnienia