Skład Rady Okręgowej w Ostrołęce ZZPiPP RP:

Adam Kolbus - przewodniczący, tel. 29 767 07 03

Mariusz Rosołowski - z-ca przewodniczącego, tel. 29 767 07 34

Monika Kosek - członek, tel. 29 767 07 17

Jędrzej Martyna - członek, tel. 29 742 46 16

Skład Komisji Rewizyjnej:

Dorota Bielicka - członek

Marzena Komosińska - członek